Welkom!

Welkom op de website van het onderzoek ‘Ouderen in woonservicegebieden’. Dit onderzoek brengt de effecten in beeld van de initiatieven die partijen in woonservicegebieden nemen. Denk daarbij aan effecten voor ouderen op het langer zelfstandig wonen en de tevredenheid over de kwaliteit van leven.

De onderzoekers
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Radboud Universiteit Nijmegen,  Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Dit team staat onder leiding van prof. dr. ir. George de Kam, bijzonder hoogleraar ‘Maatschappelijk ondernemen met grond en locaties’ aan de Radboud Universiteit.

De financiering
Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw, gesteund door NWO en het ministerie van VWS.